Re: Oppsigelse kommunen

#17240
Petimeteret
Gjest

Hei!

Her er det flere veier å gå. Den som er blitt oppsagt har mye større rettigheter enn deg til opplysninger. Hvis han spør etter dokumentasjonen, eller at han gir deg fullmakt til å hente ut dokumentasjon som inneholder personlige opplysninger om ham, så får du ut mest dokumentasjon.

Ellers er taushetsplikten det jeg antar er det som begrenser hva du har krav på. Da er det informasjon om personen som er oppsagt taushetsplikten først og fremst skal verne. I utgangspunktet er det vedkommende har gjort/ ikke som offentlig ansatt ikke taushetsbelagt, mens det han har gjort som privatperson kan være det. men det han har gjort som offentlig ansatt, kan fortelle noe om privatpersonen som igjen er taushetsbelagt…

Dette er altså et vanskelig tereng å navigere i.

Men hvis du spør om innsyn, er det organet som skal vurdere om du har krav på innsyn eller ikke. Får du avslag, så skal de oppgi hjemmel for avslaget. Da vurderer du om det organet oppir gir mening.