Re: Offentlige mobiltelefonregninger

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Offentlige mobiltelefonregninger Re: Offentlige mobiltelefonregninger

#17598
Christer Alexander Jenson
Gjest

I den grad en offentlig tjenestemann har et privat telefonabonnement vil regningene fra dette falle utenfor offentleglovas virkeområde – hans private regninger er ikke saksdokumenter for organet. Dette gjelder også om han bruker telefonen i jobben, så lenge han betaler for bruken av private midler.

Når det gjelder telefoni betalt av arbeidsgiver er spørsmålet litt mer nyansert. Hvorvidt slike opplysninger kan gis ut vil bero på hva slags ordning den enkelte tjenestemann har. Korrespondanse mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i deres kapasitet som arbeidstaker og arbeidsgiver regnes ikke som organintern korrespondanse, slik at unntakshjemmelen i offentleglova § 14 ikke er aktuell. Opplysninger om totalt forbrukt sum i teletjenester vil vanligvis ikke være en taushetsbelagt opplysning.

Dersom vedkommende har en refusjonsavtale med sin arbeidsgiver (privat abonnement men får refundert utlegg) vil lønnsslippene kunne unntas offentlighet etter offentleglova § 25 (4). Hvorvidt det finnes andre dokumenter man kan kreve innsyn i vil bero på i hvilken grad vedkommende statsorgan krever at arbeidstakeren legitimerer sine utgifter, og hva slags abonnementsavtale arbeidstaker har.

Dersom det er arbeidsgiver som har avtalen, men arbeidstaker bruker telefonen, vil forvaltningsorganet motta fakturaer for abonnementet. Disse er saksdokumenter for organet.