Re: Offentlig ansatt

#17288
Petimeteret
Gjest

Dette er lit avhengig av situasjon. De kan ta bilde av deg til adgangskort. De kan også ta bilde/ filme deg i en situasjon der du representerer organisasjonen.

De kan ikke legge et portrett bilde av deg på nettsidene uten at du har akspetert det, eller det er andre gode grunner for det (du er direktør, kommunikasjonsmedarneider etc).

Vi er noen hos oss som har bedt om at bildet ikke brukes på intranettsidene og har fått aksept for det.

Som offentlig ansatt er du ikke en offentlig person, ut over det som er relevant for jobben din.

Kan du som offentlig ansatt nekte å bli tatt bilde/video av for internt bruk i hele organisasjonen? Eller er du som offentlig ansatt også å regne som offentlig person?