Re: Nytt prosjekt for Petimeteret?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Nytt prosjekt for Petimeteret? Re: Nytt prosjekt for Petimeteret?

#17692
Vegard Førland Venli
Gjest

Etter offentleglova skal klagesaker behandles «uten ugrunnet opphold». Under- og overinstansen er solidarisk ansvarlig for at dette gjennomføres. På tross av at det både i forarbeidene og i flere ombudsmannsavgjørelser understrekes at klageprosessen bør være avgjort innen dager, sitter jeg på flere eksempler på at prosessen drar ut i langdrag. I enkelte saker er det snakk om månedsvis. Det virkelig problematiske er at dagens lov – tross meget gode intensjoner – ikke inneholder noen former for sanksjonsmidler til slike situasjoner.

Jeg har som journalist i kommunal-rapport.no rapportert om to saker som hver er illustrerende:

http://www.kommunal-rapport.no/artikkel/sju_maneder_uten_a_svare_sivilombudsmannen

http://www.kommunal-rapport.no/artikkel/sju_maneder_i_tenkeboksen

Om Petimeteret sitter på tilsvarende dokumentasjon eller ønsker å påta seg å kartlegge mer om problemstillingen, byr det ikke meg i mot.