Re: Nytt prosjekt for Petimeteret?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Nytt prosjekt for Petimeteret? Re: Nytt prosjekt for Petimeteret?

#17690
Ingrid Torp
Gjest

Oi – for et strålende initiativ. Et annet problemområde, er jo innsynspraksisen i rettssubjekt der stat/kommune har eierinteresser som angitt i offl. § 2 c) og d). Vurderingene er noe varierende fra fylkesmann til fylkesmann, og også selskapsmodellen er avgjørende i en del tilfeller. Jeg sender over noen eksempler, samt et brev fra OED om saken. En samlerapport på dette området, kunne være til stor hjelp.