Re: Nektes anonymitet

#18108
Sven Marti
Gjest

For å få kommunen til å gi innsyn er det etter mitt syn viktig å forstå hvorfor offentlige organer i det hele tatt gir innsyn. Intet rasjonelt organ vil gi innsyn sålenge det er unyttig. Uten offentlighetsloven (og klageordningene) ville derfor en anonym innsynshenvendelse bare helt unntaksvis bli besvart (bare kostnad, ingen synlig nytte).

Kostnadene med å gi innsyn består av selve kostnaden med fysisk å gi innsyn (alltid positiv) pluss følgekostnaden ved at innsyn blir gitt (for sensitive opplysninger høy, men ellers, bl.a. pga offentlighetsloven, normalt negativ).

Du må derfor innrette deg slik at deres nytte ved å gi innsyn blir positiv (sagt på en annen måte: kostnaden må bli negativ).

Dersom de har noe å skjule, vil du aldri få innsyn i det mest sensitive, ved å be om (anonymt) innsyn i en rekke dokumenter. I beste fall vil du få veldig mange dokumenter, veldig sent, og hvor de mest sensitive mangler. Dette fordi kostnaden ved å gå en «klagerunde» med deg (for sensitive opplysninger) fortsatt er vesentlig lavere enn å utlevere dokumentene straks (følgekostnader for sensitive opplysninger reduseres over tid, for ikke-sensitive øker de over tid).

Dette kan gjentas så lenge at saken har mistet offentlighetens interesse, eller evt. søksmålsfrister er foreldet (typisk 3 år).

Skal du klare å få innsyn innen 3 år (fristen avhenger over hvor fort opplysningene mister verdi for deg) må du forsøke å redusere antall henvendelser og antall dokumenter du ber om, samt være svært spesifikk.

Å redusere antall dokumenter du ber om innsyn i har en trippel effekt. Det reduserer kommunens faktiske innsynskostnad, reduserer antall «klagerunder» de kan gå dersom de forsøker å holde noe tilbake, samt tar brodden av argumentet om at du er en «plageånd». Ulempen er at du må vite relativt presist hvor det du leter etter befinner seg, uten at det er noen garanti for at du får innsyn (jeg har forsøkt å få innsyn i én spesifikk e-post fra Oslo kommune i 2 1/2 år).

Media og politikere handler også rasjonelt, og du kan ikke forvente bidrag medmindre de har noe å «tjene» på å hjelpe deg. De kan åpenbart være til stor nytte dersom du får dem til å tro at opplysningene er verdifulle (sett fra deres ståsted).