Re: Nektes anonymitet

#18112
Melvind
Gjest

Det begynner nå å nærme seg 2 mnd siden jeg sendte begjæring om innsyn til Sundal kommune. Jeg har ennå ikke mottatt er eneste dokument, ei heller noen form for begrunnelse ut over at det er for arbeidskrevende å levere ut dokumentene jeg ber om.

En av lokalavisene, Aura Avis, har omtalt saken. Først et oppslag over en hel side hvor kommunens personalsjef forteller hvor forstyrrende og arbeidskrevende slike idiotiske henvendelser er. Så leder i samme avis noen dager senere. Leder lyder som følger:

«Sunndal kommune er ille plaget av en anonym person ved navn Melvins Snerken. Snerken er svært opptatt av offentlighetsloven, og har klaget kommunen inn til fylkesmannen for ikke å ha etterkommet krav om innsyn i blant annet kommunale bøytekontrakter.

De stadige henvendelsene fra Serken har avstedkommet en viss irritasjon i det byråkratiske apparatet. Det koster både tid og penger på håndtere alle kravene slik loven forlanger. Personalsjef Ola Bakken sier at kommunen forsøker å gjøre så godt de kan, men at dette er et spørsmål om fornuftig tidsbruk.

Åpenhet er en av de viktigste forutsetningene for at demokratiet skal fungere. Men alt kan misbrukes eller drives ut i parodien. Det må vi imidlertid bare leve med. Når en anonym person, som antakeligvis aldri har satt sine bein i Sunndal, vil se reiseregninger for tre år tilbake i tid, har ikke Bakken & Co så mye annet valg enn å stille opp.

Saken rundt Melvind Snerken kan ses på som en kuriositet. Samtidig er den en påminnelse til folk flest om at de sitter på rettigheter som de sannsynligvis aldri har tenkt over. Det er nemlig ikke måte på hva hvermannsen kan kreve innsyn i.

Sannsynligvis kunne folk med fordel ha brukt denne retten langt oftere.»

Irritasjonen som kommunen opplever kommer utelukkende som følge av at henvendelsen min ikke blir besvart på skikkelig måte. Innsynsbegjæring blir ikke avist, jeg får ikke svar, osv. Dette fører naturligvist til at jeg klager. I retur får jeg unskyldinger som ikke holder mål. Kontrakt finnes bare i papirfomat og det er for mye arbeid å skanne. Fokus vries over på reiseregninger som jeg har bedt om, til tross for at overskrift i brevene mine tydelig viser at det er dokument rundt anskaffelse av IT-system som er hovedsaken.

Tidsbruken som kommunen klager over holder heller ikke vann. Når man søker etter innsyn i kommunens postliste, så finner man noen få saker. Dette er mao ikke noe man bruker mye tid på.

En annen kuriositet ved denne saken er at journalist nettopp har avsluttet arbeidsforhold i rådmannsstaben i kommunen. Dette var et tips jeg fikk av en ansatt i Sunndal kommune.

At en avis tilsynelatende ikke skjønner behovet for at krav om innsyn følges opp, synes jeg er veldig merkelig. Jeg vet ikke helt sikkert hvordan avisen har plukket opp denne saken. Kan hende at det er kommuneadm som har behov for å være proaktiv i forhold til politikere som visstnok skal diskutere denne saken i kommende kommunestyremøte. Det er også mulig at noen av politikerne har tipset avisen siden jeg sendte kopi av klage til noen av dem.

Er det noen med gode tips til hvordan jeg videre bør te meg i denne saken? Andre aviser? Dialog med politikerne i forkant av kommunestyremøte? Avisinnlegg?

Melvind