Re: Når opphører innsynsretten?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Når opphører innsynsretten? Re: Når opphører innsynsretten?

#18282
Bjarne Johannessen
Gjest

Hei!

Offentligehtsforskriften § 9.1 er vel den paragraf som faktisk omhandler at dokumenter blir unntatt offentlighet med tiden »

Det kan gjerast unntak frå innsyn i dokument og journalar som er avleverte til arkivdepot når originalane er i så dårleg stand at dei ikkje toler handtering eller kopiering, eller arkivordninga gjer det urimeleg arbeidskrevjande å finne materialet eller å sikre at opplysningar som er underlagde teieplikt eller graderte ikkje blir leverte ut. «

Det står kanskje ikke i klartekst i loven, men innsynsretten gjelder dokumenter og informasjon som finnes i organet. Dersom organet av ulike årsaker ikke er i besittelse av dokumentet har man ikke innsynsrett. Dette gjelder også dersom organet har slettet en e-post som skulle ha vært arkivert.

I din sak er det vel heller arkiveringsplikten og plikten til å vedlikeholde et arkiv som er forsømt. Dette er ikke et forhold som du normalt vil regnes som part i og derfor ikke har formell klagerett på.

Hvis du skal i retten er vel heller regelverket rundt å holde tilbake informasjon eller bevisforspillelse som er relevant. Det har ikke jeg peiling på.