Re: Når opphører innsynsretten?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Når opphører innsynsretten? Re: Når opphører innsynsretten?

#18280
Sven Marti
Gjest

Problemstillingene er utelukkende av prosessuell karakter og skyldes bare prosessuelle krumspring fra kommunens side. En lignende problemstilling er «i hvilken grad» et dokument (rent prosessuelt) må eksistere for at man kan kreve innsyn. Må det eksistere med alminnelig sannsynlighetsovervekt (51%) eller må det være ende sikrere? 

Spørsmålet er aktuelt fordi kommunen anfører at jeg tidligere HAR fått innsyn i en konkret utpekt dokumentforsendelse (sitat) i den grad den har eksistert (noe som kan tenkes jeg har, jeg er i tilfelle uvitende om hvilke konkrete dokumenter/vedlegg forsendelsen hhv eposten inneholdt). Nå må jeg potensielt føre bevis for forsendelsens eksistens (noe jeg gjerne ønsker, forutsatt at spørsmålet prosessuelt sett er relevant). 

Hvis kommunen nå velger å vedgå at forsendelsen eksisterte, men at også denne forsendelsen i mellomtiden har gått tapt, har jeg ingen (innsyns-)rettslig interesse å bevise dens tidligere eksistens (og kan da heller ikke indirekte få innsyn ved å kreve vitneforklaring i rettsmøtet). Å tvangstilbakelevere alle papirene jeg tidligere har fått (reparere tapet/slettingen) for deretter kreve at de gir innsyn ved  å utpeke hvilke vedlegg hhv forsendelsen/eposten inneholdt får jeg vel neppe lov til? Å eventuelt endre påstand til erstatning vil jeg vente i det lengste med (pga rettskraftvirkninger).

Mer generelt mener jeg at man burde lage en egen «metode-spalte» her på forumet for hvordan en offentlig instans unngår innsyn. Sletting av eposter (som jeg ser at flere har blitt utsatt for) er jo en anvendelig metode all den tid parten ikke har rettslig interesse i forhold til brudd på disse betemmelsene. Selv om en slik metodespalte kan fremstå som oppfordring til lovbrudd vil den nok virke i motsatt retning (ved bevisstgjøring av hva man bør se etter når et organ oppfører seg på en overraskende måte).