Re: Når opphører innsynsretten?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Når opphører innsynsretten? Re: Når opphører innsynsretten?

#18278
Bjarne Johannessen
Gjest

Jeg velger å ikke kommentere din opprinnelige sak mer, fordi jeg ikke har noe mer å bidra med. Du hadde et forslag som jeg synes er interessant:

«Mer generelt mener jeg at man burde lage en egen «metode-spalte» her på forumet for hvordan en offentlig instans unngår innsyn.»

For å begynne flåsete. Du bør spørre FAD, for de har prøvd de fleste metodene for å unngå innsyn.

Den eneste metoden som det er åpnet for er at dersom en etat prøver å unngå innsyn så kan man klage til overordnet organ.

Noe som derimot er interessant er hvordan kan man bevise at dokumentasjon/informasjon eksiterer (eller eksisterte på et bestemt tidspunkt) , selv om det ikke er journalført og etaten hevder det ikke er det.

En sak jeg kjenner er at en person sendte en lang klage e-post til fylkesmannen over et forliksråd. Hun selv reagerte på at klagen ikke ble journalført og hadde en lang e-postkorrespondanse med saksbehandler om det. Til slutt sendte hun klagen på nytt inkludert informasjon om at hun hadde sent sendt klagen tidligere. Hun la også igjen informasjon om e-postkorrespondansen. Den siste klagen ble journalført av arkivet. Da hadde hun etterlatt bevis på unndragelse av innsynsretten ved manglende journalføring.

Når det gjelder korrespondanse er det også mulig å prøve seg hos kommunikasjonsmotparten.