Re: Når opphører innsynsretten?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Når opphører innsynsretten? Re: Når opphører innsynsretten?

#18276
Sven Marti
Gjest

Har du noen kilde for at retten til innsyn i et dokument opphører når organet taper besittelsen til dokumentet? Både grunnloven paragraf 100 og forvaltningsloven p 18 (som er grunnlaget mitt) definerer innsynsretten uavhengig av noe pliktsubjekt, som en ren objektiv rett. At offentligloven definerer retten mer indirekte (hvem/hvor man fremmer et krav) er vel bare et forsøk på å gjøre rettigheten mer operativ.

En slik tolkning støttes muligens også av retten til innsyn i utgående dokumenter. Her oppstår rettigheten eksakt på det tidspunktet og til den informasjonen som organet mister besittelsen til – det originale brevet.

Rent praktisk vil organet (dersom det følger øvrige bestemmelser) evne å umiddelbart gi innsyn i den samme informasjonen, ved å fremstille en kopi fra sitt arkiv. Å hevde at man mister selve retten til å gjøre seg kjent med opplysningene når/dersom organet glemmer å lagre en kopi av brevet (og dermed ikke plikter å forsøke å reparere feilen ved å spørre mottaker om vedkommende er villig å levere tilbake en kopi) er kanskje noe søkt.

Jeg mener det er riktigere å knytte rettigheten til selve dokumentet, uavhengig av om ingen organer har en aktuell evne til å gi innsyn.