Re: Når opphører innsynsretten?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Når opphører innsynsretten? Re: Når opphører innsynsretten?

#18272
Siw Haugnes
Gjest

Dersom dokumentet er slettet, vil jeg tro at innsynsretten opphører. Jeg finner ikke noe i rettleiaren til offenlteglova som støtter synet, men det er likevel rimelig å annta at slik er det.

Det er likevel noe du muligens kan gjøre, nemlig å anmelde virksomheten for uhjemlet kassasjon av dokumentet. Dersom e-posten er et saksdokument/arkivdokument for organet, dvs. de har hatt det i sin besittelse og det omhandler ansvarsområdet eller driften til organet, skulle det vært arkivert.

Å ikke arkivere det strider mot § 6 i arkivlova, samt et rundskriv fra Riksarkivaren i 1999 eller 2000 om arkiveringsplikt. Arkiveringsplikten omfatter mer enn det som skal journalføres. Å slette arkivdokumenter uten godkjennelse fra Riksarkivaren strider mot arkivloven § 9 c og arkivforskriften § 3-21.

Aner ikke om dette er til hjelp…