Re: møtelukking

#17174
Christer Alexander Jenson
Gjest

Hva som er tungtveiende offentlige interesser begrenses i praksis av bestemmelsens andre kriterium, nemlig at temaet som diskuteres (opplysningene som skal presenteres) må omfattes av en av bestemmelsene i offentleglova. I praksis er det det offentliges økonomiske interesser i forhandlingsposisjon, saker om sivile søksmål mot kommunen, og gjennomføring av pålagte kontroll- og reguleringstiltak som er aktuelle.

Man kan selvsagt bruke offentleglova på vanlig måte for å få innsyn i dokumenter som blir fremlagt, men gitt forutsetningene beskrevet over vil kommunen antagelig ha grunnlag for å nekte innsyn.

Sivilombudsmannen kom i 2004 til at det ikke er klagerett over beslutning om å lukke møte (men man kan be Sivilombudsmannen ta stilling til spørsmålet). Departementet kom i 2010 til at det ikke ønsket å fremme noen proposisjon om å gi enhver klagerett over en slik beslutning. Medlemmer av kommunestyret kan imidlertid kreve at Fylkesmannen tar stilling til om vedtaket er lovlig.