Re: Lukka dører

#17604
Ingrid Torp
Gjest

Jo, det stemmer. Dette følger av kommuneloven § 31a. Prosedyreregler mv., der det heter:

1. Hvis møtelederen eller vedkommende organ krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte.