Re: Lensmannskontor

#18546
Janne
Gjest

Ja.

Politiet et en del av staten, og der er man pålagt å følge arkiv og offentlighetsloven. Det finns unntak for PST. ‘

Politiet har litt stengere taushetspliktregler (politiloven §24),men det påvirker ikke plikten til jounal