Re: Krav til protokoll II

#18502
Vegard Førland Venli
Gjest

Reglene om protokollering etter politisk møte reguleres av kommuneloven § 30 nr 3: «Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv nærmere regler om føring av møtebok».

Gjorde et par søk på nettet, men fant ingen uttalte krav eller normer til når et organ må lage protokollen jf andre punktum. Ut fra lovteksten kan det jo umiddelbart se ut som kommunene i en viss grad står fritt til å avgjøre dette selv. Å lage seg regler som medfører at protokoller ikke offentliggjøres før uker i etterkant står imidlertid i sterk kontrast til intensjonene bak innsynsrettighetene, så dette ville jeg undersøkt nærmere.

Om noen andre på forumet vet mer om andre punktum i forhold til problematikken, hadde det vært interessant! Kanskje er saken din nettopp verdt en klage til Sivilombudsmannen, med sikte på å få en slik uttalelse?

Uansett – nå eksisterer det jo en protokoll. Innsyn i den reguleres av offentleglova. Skal kommunen unnta det fra offentlighet (utsatt offentlighet er også en form for unntak), må det hjemles i loven. Og en slik hjemmel finnes ikke. Men for artighets skyld kan du jo spørre kommunen?