Re: Krav til protokoll II

#18494
Nils E. Øy
Gjest

Regler om føring og godkjenning av møtebok kan variere, også innenfor en kommune. Det sikreste stedet å lete etter eksempler på slike regler er i kommunestyrenes reglement. Kommuneloven pålegger hver kommune å treffe en del bestemmelser om saksbehandlingen i kommunestyret, og deriblant er «regler for føring av møtebok». Du kan f eks lese reglementet for Gjøvik kommunestyre (www.gjovik.kommune.no/dav/3836ab790a.doc). Regler for møteboka står i punkt 20, og der er regelen av ordføreren og to representanter skal undertegne protokollen for hvert møte. Her tyder det altså på at protokolleringen skjer fortløpende og godkjennes straks.

Det finnes eksempel på kommuner som har tilsvarende godkjenningsregel som du nevner, men jeg kan ikke se at regelen kan brukes til å utsette/unnta innføringene i møteboka fra innsynsretten i Offentleglova.

Sivilombudsmannen har behandlet protokollkrav i denne uttalelsen:

http://www.offentlighet.no/Avgjorelser/Kommuneloven/?module=Articles