Re: Konkurs

#17832
Christer Alexander Jenson
Gjest

Offentleglova gjelder ikke for virksomhet domstolene har etter konkurslovgivningen, det samme med andre organer når de opptrer som rettspleieorgan, jfr. offentleglova § 2 femte ledd og offentlegforskrifta § 3 første ledd. Bostyrer må regnes for å være rettspleieorgan i denne konteksten.

Hvis det er bestemt at det er skiftesamlingen som skal utføre prøving av fordringer etter konkursloven kapittel XII vil det ikke foreligge noen fullstendig oversikt før skiftesamlingen innkalles, og skiftesamlingens oppgave vil være å ta stilling til om fordringene skal godkjennes eller ikke.