Re: Kommunale lønslister

#19424
Vegard Venli
Gjest

Heisann. Ja, selvsagt er det offentlig 🙂 Du kan bare henvende deg til kommunen. Enten ringer du regnskapskontoret, eller du henvender deg skriftlig til postmottaket.

Se offentleglova § 25, fjerde ledd:

«Det kan gjerast unntak frå innsyn for skriftleg oppgåve over utrekna lønn eller liknande godtgjering, utrekningsgrunnlag for feriepengar og trekk som blir gjorde ved utbetalinga. Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument».

Med andre ord: enten gir de deg a) innsyn i den ansattes lønnslipp (eventuelt sladdet for opplysninger nevnt ovenstående – dersom organet mener det er grunnlag for det) eller de lager b) en oppstilling av bruttoutbetalinger i et eget dokument.

Jeg ser du spør om «lønslister». Dersom det er slik at du ønsker f.eks. opplysninger om brutto utbetalinger til flere ansatte i et organ, ville jeg vist til offentleglova § 9, som gir deg rett til innsyn i en sammenstilling av opplysninger fra organets (i dette tilfelle kommunens) databaser. Konkret skal du da be regnskapsavdelingen om å foreta et uttrekk som gir deg innsyn i lønnsopplysningene for de ansatte du ønsker. Har du mange på listen din vil det nok i mange tilfeller være mindre tidkrevende for organet å produsere ett, stort uttrekk til deg med samtlige ansatte, enn det vil være å inkludere flere navngitte personer i ett spesialuttrekk.

Lykke til!