Re: Klageadgang når klageorgan endrer vedtaket

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Klageadgang når klageorgan endrer vedtaket Re: Klageadgang når klageorgan endrer vedtaket

#18398
Nils E. Øy
Gjest

Det er ikke uvanlig at en virksomhet gir en begrunnelse som er feil, samtidig som det likevel kan være grunnlag for unntaket i en annen bestemmelse. Klageorganets oppgave er å treffe en riktig avgjørelse etter loven. Dersom du mener at avgjørelsen er gal, kan du sende dine innvendinger og be klageorganet se på saken på nytt – og dersom avgjørelsen ikke bli omgjort varsler du at du vil be Sivilombudsmannen å vurdere saken.