Re: Klage til kommunen

#17726
petimeteret
Gjest

Jeg har sendt klage til kommunen på bakgrunn av at jeg i februar ba om innsyn i diverse anbud. Den gang fikk jeg beskjed om at arbeidspresset var stort. Jeg sendte igjen forespørsel om innsyn i august, men fikk ikke svar. Nå har jeg klaget, og lurer på hvor lang frist kommunen har til å gi meg svar. Det har gått to uker nå uten en lyd.

Hovedregel er for innsyn at et innsynskrav skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Grunner i den sammenheng skal i utgangspunktet ha med innsynskravets natur, og ikke med generelle forhold i virksomheten. I noen tilfeller må man akseptere at virksomheten også bruker lengre tid av andre forhold, men det er unntakene.

Normalt skal innsynskrav avgjøres i løpet av 1-3 dager, mens saker som er mer kompliserte kan ta noe lenger tid. Anbudsdokumenter kan være mer komplekse å vurdere. Dersom det ar lang tid har kommunen plikt etter forvaltningslovens § 11A til å informere deg om når svar forventes.

Ved klager så vil det ta noe lenger tid, fordi det skal bergrunnes bedre. Kommunen skal også sende dokumentene till fylkesmannen for klagebehandling. Da skal du normalt motta oversendelsesbrevet. To uker ved klage er også lang tid.

Jeg anbefaler deg å ringe kommunen for å få saken til å ?løsne?. Når du ikke frem, ville jeg ha etterspurt svaret på klagen fra Fylkesmannen. Du må selvfølgelig informere om at det er et krav fra februar. Fylkesmennene vet at den behandlingen du har fått bryter med offentlighetsloven.

For øvrig har ikke kommunen mulighet til å ikke behandle et innsynskrav fordi arbeidspresset er stort.