Re: jobbnorge.no

#18144
Christer Alexander Jenson
Gjest

Jobbnorge.no drives av Jobbnorge AS, et selvstendig rettssubjekt organisert som aksjeselskap. Ingen deler av selskapet eies av det offentlige (jfr. opplysninger fra Jobbnorge.no og proff.no).

Jobbnorge AS er ikke en del av staten, kommuner, eller fylkeskommuner. Det offentlige har heller ikke avgjørende stemmerett eller rett til å velge representanter til generalforsamling eller styre. Det faller derfor utenfor offentleglova etter § 2 (1) a, c, og d.

Jobbnorge AS vil falle innenfor offentleglova i ‘saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift’ etter offentleglova § 2 (1) b.

Selv med den mest utvidende tolkning man kan tenke seg uten å bryte helt med lovens ordlyd må det foreligge et aktivitetskrav til den private virksomheten – jfr. «utferdiger» – før man kan si at virksomheten omfattes av loven.

I ansettelsessaker treffer Jobbnorge ingen vedtak. Deres rolle er å være opplysningsformidler på vegne av vedtaksfattende myndighet. Såvidt jeg kan se er det ikke slik at Jobbnorge rent faktisk utfører noe arbeid på vegne av vedtaksfattende myndighet, alt arbeid ser ut til å bli utført av vedtaksfattende myndighet og jobbsøkerne selv (riktignok mot Jobbnorges applikasjonsservere og med noen automatisk genererte rapporter).

Jeg mener på denne bakgrunn at Jobbnorge ikke omfattes av loven.

Hvis sykehuset er innstilt på å «fikle» med søkerlister må man gå veien om klage (trolig til regionalt helseforetak) og Sivilombudsmannen. Ulempen her er selvsagt at hvis det er det originale dokumentet som er «fiklet» med (for eksempel hvis søkerlisten er fiklet med via nettsidene til Jobbnorge før utskrift og journalføring hos helseforetaket) vil både overordnet organ og Sivilombudsmannen kun kunne konstatere at det er gitt innsyn i det dokumentet som er fremlagt for dem.

Overordnet organ vil for så vidt kunne pålegge underordnet organ å innhente rapporten på nytt (med bekreftelse fra Jobbnorge på at det er en uendret utskrift). Sivilombudsmannen vil kunne anmode om at det samme gjøres.

Alternativt kunne man gått veien om å henvende seg til Jobbnorge med en kopi av utskriften (fra helseforetaket) og spørre «stemmer dette med originalen, ja eller nei?».