Re: Innsyn også i digitale dokument

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn også i digitale dokument Re: Innsyn også i digitale dokument

#18352
k
Gjest

Dette temaet er interessant, i februar ba jeg (anonymt) om hele 2009 – journalen i elektronisk format fra FAD. Jeg fikk avslag med blant annet denne begrunnelsen:

«Det er presisert i loven at organet selv kan fastsette hvordan et dokument skal gjøres kjent, ut fra hensynet til forsvarlig saksbehandling. FAD har ikke klargjort sine journaler for publisering på internett. Dette skyldes at offentlegforskriftas § 6 om tilgjengeliggjøring av journaler på internett ennå ikke har trådt i kraft. Ved å gi ut elektroniske versjoner av våre offentlige journaler, kan data fra disse sammenstilles med andre data og publiseres på måter som kan være i strid med lovverket.»

Jeg kom ingen vei, og ba om journalen på papir. De var gresselig nysgjerrige på hvem jeg var og ba om privatadresse å sende dokumentene til. Jeg sa at jeg ville hente dem hos FAD når de var klare og fikk videre beskjed om at man måtte legitimere seg ved avhenting av dokumenter og at «respesjonen er videoovervåket». Jeg sendte en budbil!

Uansett: FAD trenerte voldsomt og brukte 4 måneder på printe ut journalen, jeg fikk den uken etter at OEP åpnet.

En klar treneringssak fra FAD som åpenbart ikke likte forespørselen og som var svært nysgjerrig på hva opplysningene skulle brukes til.