Re: Innsyn også i digitale dokument

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn også i digitale dokument Re: Innsyn også i digitale dokument

#18350
karl
Gjest

Hei!

Jeg har en helt tilsvarende sak med FAD. Se mitt innlegg av 11.09.2010 «Avslag om innsyn i offentlig journal» på disse sidene og videre diskusjon der.

Jeg ba om journal for et halvt år. Det løste seg etter et par måneder og involvering av sivilombudsmannen. Etter å ha snakket med ham, kom de frem til at de hadde missforstått. Jeg fikk journalen for et halvt år utlevert elektronsk. Da er det forskjellsbehandling dersom du ikke får den elektronisk. Da jeg ba om mer fikk jeg dem i papir. Da kom det i porsjoner i posten.

Offentligforskriften § 6 har ikke trådt i kraft ennå. Paragrafen refererer også til at det skal journalføres iht arkivforskriften. §2-7. Den er FAD bunden av uansett, og den har ikke endret seg side 01.01.2009. Indirekte skriver FAD at deres journalføring for 2009 ikke fulgte arkivforskriften.

En annen feil i FADs begrunnelse er at det å sende et dokument til en konkret e-postadresse er ikke å tilgjengeliggjøre dokumentet på internett. Tilgjengeliggjøring på internett er å legge det ut på en internettside der man ikke har kontroll på hvem som kommer for å se på dokumentet.

FAD kan heller ikke i sin begrunnelse bruke det med at du får muligheten til å sette sammen opplysninger som totalt sett er unntatt offentlighet. Den begrunnelsen er det mulig å bruke på alt.