Re: Innsyn kalender i Outlook

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn kalender i Outlook Re: Innsyn kalender i Outlook

#17034
Christer Alexander Jenson
Gjest

Paragraf 9-vinklingen er nok bedre enn «dokument»-vinklingen, der har du jo nylig stått for en prinsipputtalelse fra Sivilombudsmannen om hvor mye arbeid man kan kreve av forvaltningen (SOM-2013-2480). Men også for denne vinklingen kommer arkivverdighetsinnspillet i mitt siste avsnitt inn.

Jeg er enig i at tidspunktet for kalenderhendelsen er irrelevant etter § 9, for denne vurderingen er spørsmålet om «enkle midler» mer relevant. Skjermdump av en kalenderhendelse er i seg selv et enkelt middel, men skjermdump av samtlige kalenderhendelser på detaljnivå i løpet av en måned vil fort ligge innenfor «meir tidkrevjande manuelle operasjonar» som ikke er enkle midler.