Re: Innsyn i ulvolig videoovervåkning

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i ulvolig videoovervåkning Re: Innsyn i ulvolig videoovervåkning

#17868
Petimeteret
Gjest

Hei!

Datatilsynet skulle ha gitt deg hjemmelen de bruker for å unnta dokumentet.

Jeg antar at datatilsynet har støttet seg på offentlighetslovens § 24 første eller mest sannsynlig andre ledd.

?Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd fordi innsyn ville motverke offentlege kontroll- eller reguleringstiltak eller andre pålegg eller forbod, eller føre til fare for at dei ikkje kan gjennomførast.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for melding, tips eller liknande dokument om lovbrot frå private. Andre dokument om lovbrot, blant anna melding og tips frå offentlege organ, kan det gjerast unntak frå innsyn for inntil saka er avgjord.?

Jeg oppfatter det som om du har fått innsyn i tips om mulig lovbrudd. Datatilsynet har derfor en hjemmel for å unnta dokumentet, eller opplysninger i det.

De må også ha et behov for å unnta Informasjonen. Uten et behov for å unnta dokumentet må de levere ut informasjonen i henhold til offentlighetslovens § 11. Da Datatilsynet har levert ut hoveddelen av dokumentet antar jeg at de har gjort en slik vurdering.

Min vurdering er at det er et behov for å unnta informasjon om avsendere av slike tips. Dersom datatilsynet leverer ut informasjon om tipser, vil det sitte lenger inne for andre å tipse i tilsvarende saker. Det er også mulig at folk ville foretrekke å tipse anonymt, slik at datatilsynet ikke kan stille noen avklarende spørsmål til tipser.

Min vurdering er at det i utgangspunktet ikke er behov for å unnta informasjon om bedriften. De faktiske forhold på bedriften er ikke annerledes om det er kjent i media. Men dersom Datatilsynet planlegger et besøk eller lignende kan utsatt offentlighet være at alternativ. Man får jo ikke avklart om tipset var riktig, dersom bedriften retter forholdene i hui og hast før et besøk.

En annen grunn til å sladde bedriftens navn, er at det kan være å røpe i stor grad hvem som er avsender. Hvis tipset f eks en veikro med 5 ansatte er, kan det være for lett å finne ut hvem som har tipset. Derfor kan sladdingen av bedrift også være gjort for å verne bedriften.

Jeg vil ikke utelukke at du vil få gjennomslag, spesielt for bedriftens navn, men jeg tror ikke Datatilsynet bør gi deg det.