Re: Innsyn i reintall

#17508
Petimeteret
Gjest

Jeg synes du har gode argumenter allerede. Du skriver at begge deler er næringsutøvelse. Hva man eier i forbindelse med næringsutøvelse er ikke personlige forhold. Forvaltningslovens krav om taushetsplikt om personlige forhold blir derfor irrelevant. Det er mer relevant med taushetsplikt for ? tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.? Og da blir det søkt.

Din sammenlikning med kyr er perfekt argument.

Be om utvidet begrunnelse, men trekk allerede der frem dine viktigste argumenter.