Re: Innsyn i regnskap?

#17588
Kristine Foss
Gjest

Ikke dumt spørsmål!

Du har rett til innsyn i bilagene. Bilagene kan ikke unntas ut i fra en antagelse om at de kan inneholde sensitiv info. De må unntas ut i fra et lovlig grunnlag i offentleglova.

Hvis kommunen mener de inneholder opplysninger som skal unntas, må de altså vise til et grunnlag for dette i loven, feks. taushetsplikt. Foreligger tauhsetsplikt, skal de taushetsbelagte opplysningene tas ut, og du har krav på innsyn i resten.

Jeg ville vist til at bilagene også er en del av kommunens saksdokumenter som du har rett til innsyn i etter offentleglova, og stilt spørsmål ved hva som er hjemmelen for at de unntar. Deretter bør du klage over et evt avslag. Det er som du selv er inne på, som regel i bilagene de interessante opplysningene ligger.

Ta gjerne kontakt igjen om/når du får det, så kan vi hjelpe deg videre.