Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i Ordførerens lønnsslipper Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

#18596
Sven Marti
Gjest

Jeg sender en innsynsbegjæring til ordførerne i de tre kommunene i dag. Så skal jeg klage til fylkesmannen og deretter evt til Sivilombudsmannen (under fullt navn).

Da får i tillegg de som måtte spekulere i om «jeg er deg» enda litt vann på mølla.

Sven Marti

Dokument 13 AS