Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i Ordførerens lønnsslipper Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

#18590
Ønsker innsyn
Gjest

Fylkesmannen i Vest-Agder har i dag sagt at de vil gjennomgå vedtak/klagebehandlingen hos enkelte andre Fylkesmenn, og se denne behandlingen opp i mot sin egen. Etter dette vil de endelig ha mulighet til å vurdere hvorvidt det finnes grunnlag for å omgjøre sitt eget vedtak. Jeg avventer eventuell klage til ombudsmannen frem til arbeidet er gjennomført hos FMVA, etter sigende før påske.