Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i Ordførerens lønnsslipper Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

#18654
Kristine Foss
Gjest

Hei! Jeg kjenner ikke til noe spam på dette, og man har etter loven krav på å få behandlet innsynskrav selv om de er anonyme. En lønnslipp er ikke underlagt taushetsplikt, jf. følgende fra JDs rettleder til offentleglova: «Opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde

teieplikt. Dette gjeld både der løna følgjer dei offentlege regulativa og der ho er individuelt fastsett etter eit leiarløningssystem eller liknande. Det er ikkje avgjerande om lønsfastsetjinga òg er uttrykk for ei konkret fagleg eller personleg vurdering av ein tilsett». Dvs ordførerlønnen er også offentlig info.