Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i Ordførerens lønnsslipper Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

#18652
Torleif Lind
Gjest

Takk. At ordførerens lønn er en offentlig opplysning med stor allmenn offentlighetsinteresse er jeg selvsagt helt enig i. Men en lønnsslipp vil inneholde en del opplysninger som er, eller kan være unntatt fra offentlighet (eller som det kan føles ubehagelig å sende til anonyme mottakere) f.eks forsikringsopplysninger, fagforeningsmedlemsskap, kontonummer og personnummer. Spørsmålet mitt blir derfor om det kan forsvares å oppgi lønn og eventuelle reisegodtgjørelser eller andre utbetalinger som rene opplysninger uten å sende selve lønnsslippen. Dette kan etter min mening ikke tolkes som et ønske om å unnta mest mulig, men snarere som en forsikring mot å dele ut opplysninger som ikke bør offentliggjøres.