Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i Ordførerens lønnsslipper Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

#18650
Anon Ym
Gjest

Lønnslipper er vel saksdokumenter etter loven selv om de ikke er journalført. Om dokumentet inneholder personopplysninger som fagforeningsmedlemskap m.v. er det jo bare å sladde disse med henvisning til forvaltningsloven § 13. Det samme gjelder fødsels-/personnummer. Resten av opplysningene er som nevnt i JDs veileder ikke underlagt lovbestemt taushetsplikt.