Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i Ordførerens lønnsslipper Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

#18648
Ønsker Innsyn
Gjest

Hei!

Det er jeg som har bedt om innsyn, og det er ikke spam 🙂

Begjæringen er sendt til alle landets kommuner, så dere er ikke alene.

KS har nylig lagt ut info om dette med innsyn i lønnslipper, og jeg antar dette er på bakgrunn av min henvendelse til kommunene.

Se her: http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lonns-og-arbeidsvilkar/Vedrorende-begjaring-om-innsyn-i-ordforers-lonnsslipper/

For å si det sånn får jeg MANGE rare svar, som ikke henger på greip…..

Typiske eksempler er:

* Manglende hjemmel for avslag på innsyn

* Oppgir §13 1 som hjemmel, uten å vurdere om opplysningene kan sladdes

* Nekter å behandle anonyme begjæringer

Ca. halvparten av de som til nå har svart, har imidlertid innvilget innsyn, uten å «mokke».