Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i Ordførerens lønnsslipper Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

#18638
Knut Erik Lippert
Gjest

Retten til innsyn verken svekkes eller styrkes gjennom å skjule seg bak anonymitet. Som jeg skriver kan jeg se argumenter for anonyme innsynsbegjæringer. Men når man gjennomfører en nasjonal aksjon og ber om innsyn i lønnsslippene til 340 (+18?) ordførere i Norge så mener jeg det er feigt å ikke stå frem ved navn.

Alternativt burde man argumenter for hvorfor det er så viktig at man er anonym i denne sammenhengen. Ikke bare å henvise til at det er lov.