Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i Ordførerens lønnsslipper Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

#18636
Ønsker Innsyn
Gjest

Igjen, her er jeg som etter sigende er feig og anonym! (og tar det med et stort smil)

Kall det gjerne en «nasjonal aksjon», det er korrekt at en likelydende innsynsbegjæring er sendt til ca 430 mottakere i kommuner, samt ca 12 mottakere i direktorater, i løpet av den siste uken.

La meg først si: Jeg synes det er kjempebra at det blir debatt rundt dette. Debatt rundt en «ung» lov er nok alltid sunt! Debatt rundt offentlighet i den offentlige virksomheten er i ALLE FALL sunt!

Knut Darre: Jeg kunne ikke sagt meg mer enig! Din beskrivelse av anonymitet ved innsyn er et av mine poenger!

Det er fler utenforstående(journalister og andre) som har kontaktet meg, og er interessert i hvorfor jeg begjærer innsyn anonymt. Så langt har det ført til to artikler (uten at jeg ble kontaktet på forhånd):

Helgeland Arbeideblad: http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article5445289.ece

og

Vesterålen online: http://www.vol.no/nyheter/notiser/article436243.ece

Jeg synes teksten i Helgeland Arbeiderblad er en grei og «nøytral» artikkel om saken, som redegjør for fakta i saken. Forskjellen på min innsynsbegjæring til Vefsn kommune, og de øvrige kommunene, var at jeg startet med Vefsn som «forsøksprosjekt», og da jeg så hva svaret ble der, bestemte jeg meg for å kontakte alle kommuner. Vefsn var på tidspunktet artikkelen ble skrevet, den eneste kommunen som hadde mottatt innsynsbegjæring i ordførerens lønnsslipper for 2010. Saken har vært hos fylkesmannen i nordland, som har sendt saken tilbake til kommunen for ny behandling.

Vol.no’s omtale av artikkelen (derimot), synes jeg har en lite nøytral holdning til saken. Halen på artikkelen, «Øvrige personer som ønsker innsyn i ordførerens lønn kan gjøre som vi andre som beskjeftiger oss med offentlig tilgjengelige opplysninger, de kan lese det i kommunens årsberetning. «, var jeg først usikker på om var avisens egen mening, journalistens mening, eller det offentliges mening om saken. Jeg kontaktet derfor avisen v/frilansjournalisten som har skrevet saken, og stilte følgende spørsmål(jeg har anonymisert journalisten i saken