Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i Ordførerens lønnsslipper Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

#18628
Ønsker Innsyn
Gjest

Har ikke så mange kommentarer, men når det gjelder eksempelet med en stortingsrepresentant – så er jeg enig. Jeg ser ingen grunn til at en stortingsrepresentant skal drive kontroll med kommunen, men det er jo nettopp det som er poenget, hvis en stortingsrepresentant for sin egen «glede» skulle be om innsyn i noe hos en kommune(eller et annet offentlig organ forøvrig), kan det være at han/hun ikke ønsker publisitet rundt dette! Kanskje han/hun skal slippe å bli konfrontert med hvorfor han ber om innsyn i noe i en kommune av f.eks pressen, eller partiledelsen.

Dine bemerkninger om at man kan være «voksen nok» får jo stå for din regning. Jeg registrerer at du, med flere, bl.a. Folldal kommune (som har publisert en nyhet rundt denne innsynsbegjæringen på sine hjemmesider), mener at man ikke er voksen nok, ikke vekker tillit, eller fordrer til god dialog ved å begjære innsyn anonymt.

http://www.folldal.kommune.no/

Og ditt tips vedr. mailto:-linken på mailadresser her stemmer jo. Det er imidlertid større sannsynlighet for at en mailadresse fra en nyhetsside blir snappet opp av en spider( i all fall flere ganger) , enn en e-postadresse her.

Kanskje presse.no/offentlighet/ burde endre sin robots.txt fil, den ser slik ut i dag:

# Default robots.txt

User-agent: *

Disallow: /admin/

Disallow: /IPS/admin/

Disallow: /IPX/admin/

Og burde kanskje hatt med:

Disallow: /Sporrespalten/

? 🙂