Re: Innsyn i ordførerens lønnsslipper

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i Ordførerens lønnsslipper Re: Innsyn i ordførerens lønnsslipper

#18616
Sven Marti
Gjest

Innsyn i lønnsslipper vekker tydeligvis sterke følelser, også hos deg Hallgeir Grøntvedt. Det du skriver i innlegget er ikke like interessant som det du skriver mellom linjene.

Enhver kommune vil uten videre praktisere full offentlighet i alle dokumenter som ikke inneholder ?skjulverdige? opplysninger. Så når du forstørrer lønnsslippene til A3 og henger de opp i vinduet så synes det å være et argument som skulle underbygge at din kommune ikke har noe ØNSKE om å holde noen opplysninger skjult, fordi dere praktiserer ?full offentlighet?.

Argumentet i seg selv er uriktig. Dette er en såkalt tankefeil (Inductive Fallacie, jf http://esgs.free.fr/uk/log32.htm).

Det er verken noen grunn til å tro at din kommune ønsker å gi eller hindre innsyn i mer eller mindre grad enn andre kommuner. Slike ønsker vil normalt ikke resultere at det ikke utarbeides dokumenter som er arkivverdige, men i muntlige, udokumenterbare samtaler eller indirekte handlinger/unnlatelser (for eksempel å legge en konvolutt i utkurven en time for sent til at den har noen nytte for mottakeren).

Dette var ikke ment som noen kritikk av Hallgeir Grøntvedt sin kommune spesielt, bare en kommentar til din argumentasjonsmåte.