Re: Innsyn i ordførerens lønnsslipper

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i Ordførerens lønnsslipper Re: Innsyn i ordførerens lønnsslipper

#18612
Ønsker Innsyn
Gjest

Hei Grøntvedt.

Jeg synes det er flott at du involverer deg i debatten her på presse.no/offentlighet/ .

Dernest må jeg bare berømme Deres måte å legge ut dokumenter for åpent innsyn på internett – jeg håper en rekke kommuner velger å følge etter Deres eksempel. For det første letter det publikums mulighet til å ha kontroll med forvaltningen (det være seg anonymt eller ikke anonymt publikum), og ikke minst letter det arbeidet til arkivet hos organet, som antakelig får en vesentlig mindre arbeidsbyrde hva angjelder innsynsbegjæringer.

Jeg oppfatter allikevel ikke hvorfor dette identifikasjonsbegrepet skal være så viktig. La meg stille deg følgende spørsmål:

Hvilken betydning har HVEM som begjærer innsyn («Ønsker innsyn», «Klarsynte Klara», «Pølse-Hansen», eller Lars Larsen) ved vurderingen av om innsyn skal gis, og hvilken betydning har FORMÅLET med innsynsbegjæringen?

F.eks kan navnet på en journalist, samt informasjon om at han jobber i en avis, gjøre at saken han søker innsyn i blir avslørt av et annet konkurrerende medium, og dermed mister journalisten et «skup». Dette er bare en av mange eksempler på når det kan være behov for å opptre anonymt. Imøteser gjerne dine kommentarer til dette.