Re: Innsyn i ordførerens lønnsslipper

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i Ordførerens lønnsslipper Re: Innsyn i ordførerens lønnsslipper

#18606
Sven Marti
Gjest

Debatten dreier seg ikke så mye om motiver men om verktøy og metoder.

Det er ingen grunn til å tro at offentlige ansatte i 99,99% av tilfellene ikke har noe MOTIV for å holde opplysninger skjult. Men det er heller ingen grunn til å tro at ikke 99,99% av alle offentlig ansatte ikke ØNSKER å innrømme når de først har gjort en feil. De aller fleste vil nok også helt uten videre rette feil, men det er helt menneskelig at man ikke liker å gjøre feil og deretter heller ikke liker å innrømme det. Det illustreres ofte ved å studere måten omgjørelsesbrev er formulert på. Det står aldri ?jeg har oversett? men det brukes formuleringer så som (fra et konkret brev jeg har mottatt og som ligger tilgjengelig fra min side) ?det har oppstått feil i saken?. Saksbehandlingsfeil oppstår sjeldent ? de gjøres.

Problemet er at i klart mer enn 0,01% av tilfellene så rettes ikke feilene alene fordi saksbehandleren som oppdager en personlig feil (ofte ubevisst) har et ønske om vektlegge hensyn for å opprettholde vedtaket sterkere enn hensyn som taler for omgjøring. Innsyn i underdokumentasjon som parten kan ha behov for, og som kunne begrunnet et annet standpunkt kan ikke alltid være journalført og lett tilgjengelig. For eksempel å sammenligne en vedtatt godtgjørelse (åpent vedtak) med en fysisk lønnsslipp (underdokumentasjon) kan være en metode for å avdekke feil.

Hvem som fremsetter en innsynsbegjæring vil også kunne påvirke ikke bare hvor raskt men også om man i det hele tatt får innsyn (uten å klage). Den opprinnelige nektelsen fra flere kommuner i denne saken illustrerer dette. Hadde en statssekretær bedt om kopi av lønnslippene hadde han/hun neppe behøvd å avvente KS sin uttalelse eller påklage et avslag inn for fylkesmannen (men blitt veldig mistenkeliggjort ? lønna er jo åpent tilgjengelig!).

Jeg reagerer derfor både på dine argumenter mot å skulle innskrenke offentlighetsloven og dernest for at jeg ikke helt forstod den logiske sammenhengen med å henge opp lønnsslipper som underbyggende argument for at dere er en kommune som praktiserer ?full åpenhet?.

Vannverksskandalen på Nedre Romerrike hadde neppe vært avslørt noe tidligere dersom ordføreren hadde hengt opp sine lønnsslipper i vinduet og proklamert i lokalavisa at kommunen praktiserer ?full åpenhet?. Men et (anonymt) innsyn i vannverkssjefens lønnsslipper og annen underdokumentasjon hadde kanskje stilt saken annerledes.