Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i Ordførerens lønnsslipper Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

#18604
Kjetil Reithaug – Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)
Gjest

Fylkesmannen i Vest-Agder har 1. april (!) opprettholdt Farsund kommunes vedtak om å nekte innsyn i ordførerens lønnsslipp. Det vedtaket fra fylkesmannen viser er vel at hvert enkelt dokument skal vurderes for seg, uavhengig av dokumenttype, men basert på hva slags opplysninger (evt også hvilken andel taushetsbelagte opplysninger)dokumentet inneholder. Anonyme forespørsler eller ikke – dokumentet må vurderes selvstandig.