Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i Ordførerens lønnsslipper Re: Innsyn i Ordførerens lønnsslipper

#18600
Kjetil Reithaug – Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)
Gjest

Det er vanskelig å mene noe om slike saker uten å se dok’et som er sperret, men argumenter har de helt klart.

Det er også vanskelig/upraktisk å dele fylkesmannens avslag gjennom disse sidene, men det er vel tilgjengelig gjennom fylkesmannens postjoural (og Farsund kommunes journalvil jeg tro).