Re: Innsyn i kommunalt regnskap?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i kommunalt regnskap? Re: Innsyn i kommunalt regnskap?

#17618
Kristine Foss
Gjest

Noen kommunale selskaper og interkommunale selskaper er også omfattet av offentleglova, se offl. § 2(1) c,d. I disse selskapene har du krav på innsyn etter offentleglova, dvs. utgangspunktet er rett til innsyn, de må vise til en lovhjemmel om de unntar.