Re: Innsyn i klagebrev

#17982
Hanne
Gjest

Vi takker mange ganger for svært interessant informasjon og må nå virdere svært nøye hva vi som redaksjon skal foreta oss i saken.

Det er korrekt at brevet ikke inneholder spesielt mye referat – her er det veldig mye saus, ingen tvil om det.

Det er interessant, det som blir nevnt her om offentlig ansattes følelser: presten har nemlig ingenting imot at brevet blir offentliggjort, til tross for at hans karakter kan få noe hard medfart i så måte. Han frykter imidlertid at de andre ansatte, altså avsender av brevet, kan komme til å bruke dette som et brudd på taushetsplikten mot ham.

Igjen, tusen takk! Videre innspil vil også bli mottatt med tusen takk.