Re: Innsyn i klagebrev

#17974
Christer Alexander Jenson
Gjest

Den Norske Kirke er en offentlig etat, så den faller innenfor Sivilombudsmannens virkeområde.

Kirkens partsstilling for domstolene utøves såvidt jeg vet av staten v/FAD, med unntak av de tilfeller der man stevner «førsteinstansene» menighetsrådet og kirkelig fellesråd. Disse hører under kirkesognet, og kirkesognet har egen partsevne etter kirkeloven § 2.