Re: Innsyn i klagebrev

#17992
Petimeteret
Gjest

Hei!

Dokumenter trenger ikke være merket «unntatt offentlighet» for å være unntatt offentlighet. Det er kun det reelle innholdet i dokumentet som er avgjørende. Dersom dokumentet er merket med unntatt offentlighet, er det bare en vurdering som ble gitt på skrivetidspunktet, mens innsyn skal vurderes når forespørsel er gitt.

Dersom dokumentet er unntatt offentllighet pga taushetsplikt, har de brutt taushetsplikten da de viste avisen dokumentet. Det er et viktig klageargument.

Slike saker inneholder ofte taushetsbelagte opplysninger. Jeg har ingen formening om det er tilfelle her. Det er verdt å merke seg at det som blir gjort som representant for det offentlige (sjef) ofte ikke kan kategoriseres som personlige forhold. Det er kun det som angår privatpersonen som er det.