Re: Innsyn i klagebrev

#17990
Hanne
Gjest

Tusen takk for raskt og oppklarende svar. Det er mottaker av brevet som nekter innsyn, men det er ikke mottaker som har vist oss det. Brevet inneholder som sagt ikke sensitive opplysninger så vidt vi kan se, men snarere beskrivelser av forskjellige folks følelser i flere ulike situasjoner, som sagt både stabsmøter og gudstjenester – er dette å regne som taushetsbelagte opplysninger?

Vårt resonnement går ut på at denne saken handler om mennesker i offentlige verv og funksjoner, som sogneprest, kirkeverge, et folkevald fellesråd og så videre – har det ikke da almenn interesse når samspillet mellom disse ikke fungerer?