Re: Innsyn i klagebrev

#17988
Hanne
Gjest

PS: Brevet ble vist til en redaksjonell medarbeider lenge før avisen gjorde forespørsel om innsyn. Det var således ikke stemplet eller merket «unntatt offentlighet» og ingen hadde gjort noen vurdering av dette på daværene tidspunkt. Er det da likevel å anse som brudd på taushetsplikten?