Re: Innsyn i e-post

#17096
Christer Alexander Jenson
Gjest

Grensedragningen går uansett mellom når dokumentet/e-posten er «komme inn til/lagde fram for» organet, eller organet «sjølv har oppretta» det. I tillegg må dokumentet gjelde organets virksomhet/ansvarsområde.

Denne grensedragningen er ganske kurant for mange forvaltningsorganer, men vanskeligere i kollegiale organer som kommunestyrer og nemnder: Hvis et medlem av et kollegialt organ som kommunestyret oppretter/sender et dokument som gjelder kommunens virksomhet, i hvilke tilfeller skal dette regnes som at det kommunestyret/kommunen har opprettet dokumentet?

Hvis to arbeidstakere i kommunen sender hverandre e-post om en sosialsak er det utvilsomt saksdokument for kommunen.

Om det er brukt kommunal e-post kan bli utslagsgivende både fordi det impliserer noe om hvem man ønsker å opptre som – avsenderen ola.nordmann@sola.kommune.no formidler et annet inntrykk enn avsenderen ola_nordmann_1984@hotmail.com. På dette punktet kan det dog hende det bare er jeg som er gammeldags. I tillegg er det avgjørende for om man faktisk kan få innsyn. Kommunen kan pålegges å gi innsyn i e-poster på egne servere, men kan vanskelig pålegges å gi innsyn i e-poster kommunen ikke har faktisk eller rettslig adgang til.