Re: Innsyn i e-post

#17098
Trykk Leif
Gjest

Jeg er noe uenig med forrige taler.

Som kommunestyremedlem har du ofte kommunikasjon med enkeltpersoner, organisasjoner og egen partigruppe. Det er en del av din egen saksforberedelse, men det er ikke en del kommunestyrets behandling av sakene, selv om du ikke hadde hatt denne kontakten dersom du ikke satt i kommunestyret.

Jeg er enig med foregående taler om at grensedragningen mellom når noe er privat og når noe er en del av kommunestyrebehandlingen ikke er lett. Kommunestyrebehandlingen er underlagt offentlighetsloven.

Et eksempel.

En bedrift sender et brev til en kommunestyrerepresentant for de de ønsker å påvirke henne i en sak. Dette er ikke kommunestyrebehandling og derfor ikke underlagt offentlighetsloven.

Representanten sender brevet videre til alle i partigruppen. Da er det en partibehandling og ikke en kommunestyrebehandling og ikke underlagt offentlighetsloven.

De velger igjen å sende brevet til alle kommunestyremedlemmene. Da inngår de i forberedelsen til den aktuelle sak er dermed lagt under offentlighetsloven.

Jeg mener at hvem som har stilt en e-postadresse til disposisjon ikke betyr noe i denne sammenhengen, forutsatt at det ikke er satt tydelige føringer på bruken av e-postadressen.